preskoči na sadržaj

Osnovna škola Jurja Habdelića Velika Gorica

Login
Tražilica
Google pretraživanje
Internet Školu

Upute za snalaženje

urednica mrežnih stranica:
Goranka Braim Vlahović
jurekove.vijesti@gmail.com
Kalendar
« Lipanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Popis udžbenika

za školsku godinu
2020./2021.
Katalog knjižnice

Informacijska pismenost i poticanje čitanja

Od I. do IV. razreda osnovne škole razvijaju se vještine pisanja i čitanja. Razvijanjem čitalačke pismenosti potiče se govorno i pisano izražavanje učenika, daju im se nova znanja, obogaćuje se rječnik, pomaže im se u izgradnji sustava vrijednosti i usvajanju etičkih normi, što su preduvjeti za uspješno učenje svih predmeta.


I. razred

 • Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti  (školska knjižnica, školski knjižničar, slikovnica, knjiga) - učenike treba upoznati sa školskim knjižničarom i knjižničnim prostorom, naučiti ih razlikovati knjižnicu od knjižare, upoznati ih s izvorima učenja i znanja i njihovoj svrsi, naučiti ih posuđivati, čuvati i vraćati knjige na vrijeme, pokazati razlike između knjiga (slikovnica, rječnik, knjiga), razvijati sposobnost promatranja, zapažanja i slobodnoga iznošenja vlastitoga mišljenja

II. razred

 • Dječji časopisi (poučno-zabavni list, mjesečnik, naslovnica, rubrika) - učenik treba znati prepoznati i imenovati dječje časopise (naslovnica), razlikovati dječji tisak od dnevnoga tiska i časopisa, znati prepoznati rubriku i odrediti je li ga sadržaj poučava ili zabavlja (poučno-zabavni list), razlikovati časopise prema vremenu izlaženja (tjednik, mjesečnik), stjecati naviku čitanja dječjih časopisa                          

 • Jednostavni književni oblici (kratka priča, bajka) - od učenika se očekuje da se znaju samostalno orijentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu, da znaju kako je knjiga opremljena (hrbat, korice, knjižni blok), da savladaju osnovnu komunikaciju s književno-umjetničkim tekstovima na razini prepoznavanja, da doživljavaju knjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti pričanjem priča i bajki u knjižnici, da nauče aktivno slušati, da usvajaju nove riječi i bogate rječnik


III. razred

 • Put od autora do čitatelja (knjiga, autor, ilustrator, prevoditelj) - učenik treba znati imenovati osobe koje su važne za nastanak knjige (autor, ilustrator, prevoditelj), te prepoznati dijelove knjige (naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik) i podatke u knjizi

 • Mjesna (gradska/narodna) knjižnica (mjesna knjižnica) - posjetom knjižnici izvan škole razlikovati odjele mjesne knjižnice; učenici trebaju svladati samostalno čitanje književno-umjetničkih tekstova i poznavati aktivnosti knjižnice radi poticanja čitanja i uporabe knjižnice u učenju i kreativnom korištenju slobodnoga vremena 


IV. razred

 • Referentna zbirka - priručnici (enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas) - učenici trebaju upoznavati referentnu zbirku i načine njezine uporabe u svrhu proširivanja znanja, trebaju znati prepoznati referentnu zbirku na različitim medijima, te znati pronaći, izabrati te primijeniti informaciju

 • Književno-komunikacijsko-informacijska kultura (književnoumjetnička djela, znanstveno-popularna i stručna literatura, čitalačka kultura) - učenici trebaju naučiti razlikovati pojmove te stjecati naviku služenja znanstveno-popularnim tekstom


Od V. razreda školska knjižnica uvodi učenike u svijet informacija poučavajući ih samostalnoj uporabi izvora informacija i znanja. U procesu poučavanja važno je razvijati sposobnosti procjene vrijednosti svake informacije u svrhu razvijanja osobne odgovornosti pri stjecanju vještina potrebnih za cjeloživotno učenje.


V. razred

 • Časopisi – izvori novih informacija (znanost, struka, sažetak) - učenik treba znati uočiti područja ljudskoga znanja (struke), prepoznati i imenovati znanosti, zapaziti njihovo grananje, čitati tekst iz časopisa s razumijevanjem i znati ga prepričati

 • Organizacija i poslovanje školske knjižnice (signatura, autorski i naslovni katalog) - očekivanje je da učenik zna pronaći knjigu na polici uz pomoć signature, objasniti kataložni opis i pronaći knjigu u knjižnici uz pomoć knjižničnoga kataloga


VI. razred

 • Samostalno pronalaženje informacija (uvod u UDK, popularno-znanstvena i stručna literatura) - učenik će razumjeti sustav Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) kojom se klasificiraju popularno-znanstvena i stručna djela te prema njemu znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici, služiti se katalozima i bibliografijama pri pronalaženju informacija za potrebe problemsko-istraživačke i projektne nastave

 • Predmetnica – put do informacije (katalog, predmetnica, zbirke u knjižnici) - učenik treba samostalno rabiti predmetnicu, izabrati tehnike rada, načine pretraživanja i izvore informacija za rješavanje problemsko-istraživačkih zadaća


VII. razred

 • Časopisi na različitim medijima (tiskani i elektronički časopis, autorstvo, citat) - učenik treba znati izabrati i uporabiti podatke iz različitih časopisa pri oblikovanju informacija, treba znati citirati, pronaći citat i uporabiti ga, usvojiti citiranje literature pri izradbi referata i zadaća istraživačkoga tipa, razumjeti važnost i svrhu pravilnoga citiranja literature u tijeku pisanja samostalnoga rada, te usvojiti pojam autorstva (poštovati intelektualno vlasništvo u uporabi i kreiranju informacija)

 • Mrežni katalozi (mrežni katalog ili e-katalog ili online katalog) - učenik treba biti osposobljen pretraživati fondove knjižnica putem e-kataloga, znati pronaći odgovor na pitanje ima li određena knjižnica neku jedinicu knjižnične građe, koliko ih ima i koji im je trenutačni status, treba samostalno uočiti koje knjige nekoga autora ima knjižnica; učenik treba znati razlikovati tiskani i elektronički časopis


VIII. razred

 • Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna i školska knjižnica; online katalog i online informacija) - važno je da učenici razumiju sustav pojedinih vrsta knjižnica u RH i u svijetu; da samostalno pretražuju fondove knjižnica e-katalogom radi pronalaženja jedinica knjižne građe ili izvora informacija za samostalnu izradbu učeničkog rada

 • Uporaba stečenih znanja (znanje, informacija, cjeloživotno učenje) - očekuje se da učenici steknu znanje o međupredmetnom povezivanju knjižnično-informacijskih znanja s drugim predmetima, da su osposobljeni čitati s razumijevanjem i prepričavati vlastitim riječima, raditi bilješke i pisati sažetak, te primijeniti stečena znanja i vještine u cjeloživotnom učenju


  datum posljednje izmjene sadržaja: 15. 11. 2014.

preskoči na navigaciju